Specialisme

Fiscaal strafrecht

Fiscaal (straf)recht is een van de meest specialistische gebieden in de advocatuur. Laat u door een ervaren advocaat bijstaan.

Meer informatie

Belastingcontrole

Een belastingcontrole vindt alleen plaats wanneer de Belastingdienst van mening is dat daartoe aanleiding bestaat.

Meer informatie

Economisch milieudelict

Wanneer u vervolgd wordt voor een economisch milieudelict kunnen zeer grote sancties worden opgelegd.

Meer informatie

Douane, accijns, BTW

Wanneer u als ondernemer goederen invoert van buiten de Europese Unie komen daar veelal douanerechten bij kijken.

Meer informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid

Het lijkt misschien alsof alleen bestuurders van grote beursgenoteerde ondernemingen worden aangesproken. Het tegendeel is waar.

Meer informatie

Invorderingsrecht

De Belastingdienst heeft verschillende bevoegdheden om belastingschulden in te vorderen.

Meer informatie

Fiscaal boeterecht

Bij fiscaal boeterecht is het aantal beboetbare feiten flink uitgebreid. Ook zijn de bijbehorende boetebedragen fors verhoogd.

Meer informatie

FIOD (fraude & witwas)

Een van de specialismen van ons kantoor is het adviseren en bijstaan van cliënten in een strafrechtelijke FIOD-zaak.

Meer informatie

Ontnemingsmaatregel

De rechter kan iemand die veroordeeld is voor een strafbaar feit een ontnemingsmaatregel (verplichting tot betaling) opleggen.

Meer informatie