22 feb 2021

Terecht of onterecht sprake van BTW-(carrousel)fraude?

Er is sprake van BTW-fraude wanneer een bedrijf de verplichte BTW niet afdraagt. Doen bedrijven dit gezamenlijk, dan wordt dit ook wel BTW-carrouselfraude genoemd.

Het plegen van BTW-fraude en het gebruik van bepaalde constructies, zoals de carrousel-constructie, is strafbaar

In onderstaand artikel leggen wij uit hoe carrouselfraude in de praktijk werkt, voor welke goederen een verhoogde aansprakelijkheid geldt en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer u verdacht wordt van BTW-fraude. 

Tot slot laten wij op basis van een recente uitspraak zien dat verdenkingen van BTW-fraude niet altijd terecht zijn.

Hoe werkt BTW-carrouselfraude?

Bij BTW-carrouselfraude draagt een ondernemer geen BTW af aan de Belastingdienst, terwijl hij die BTW wel in rekening brengt. BTW-carrouselfraude gaat vaak over verschillende EU-landen heen. Goederen worden voortdurend doorgeleverd en BTW-bedragen worden teruggevraagd. Minimaal één bedrijf in de keten draagt de BTW niet af, terwijl de andere bedrijven wel de BTW terugvragen. 

Vermoedt u dat u (onopzettelijk) betrokken bent geraakt bij een zogenaamde carrouselfraude? Laat u bijstaan door een ervaren fiscaal advocaat

De Belastingdienst kan BTW-aftrek of vrijstelling weigeren bij vermoeden van fraude

In de strijd tegen BTW-fraude hebben lidstaten de mogelijkheid om bij een intracommunautaire levering het recht op aftrek van voorbelasting te weigeren. Ook mogen zij de vrijstelling of de teruggaaf van BTW weigeren.

Als de ondernemer er dus van op de hoogte was, of had kunnen weten, betrokken te zijn bij BTW-carrouselfraude, kan de Belastingdienst de BTW-aftrek weigeren. Soms kan zelfs de betrokken ondernemer ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor BTW die door andere ondernemers binnen de handelsketen niet is afgedragen.

Strenger regime voor een aantal carrouselfraudegevoelige goederen 

Er geldt een verhoogde aansprakelijkheid voor handel in:

  • Telecommunicatie- en computerapparatuur en programmatuur
  • Foto-, film-, video- en geluidsapparatuur en beeld- en geluiddragers, zoals video- en muziekcassettes, cd’s en dvd’s
  • Landvoertuigen met een motor van meer dan 48 cc cilinderinhoud of met een vermogen van meer dan 7,2 kW, bijvoorbeeld auto’s, motoren, scooters en tractoren.

Wordt bij de handel in deze goederen ergens in de handelsketen BTW-fraude gepleegd, dan kan elke betrokken ondernemer, die wist of had moeten weten dat er sprake was van fraude, hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het volledige niet afgedragen BTW-bedrag.

Praktijkvoorbeeld geen BTW-fraude: nultarief terecht toegepast op intracommunautaire leveringen van telefoons

Op 7 februari 2019 is een uitspraak (ECLI:NL.GHSHE:2019:450) van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch gepubliceerd over de vraag of er geen recht op aftrek van BTW bestaat wegens door de belastingdienst gestelde betrokkenheid bij fraude.

Conclusie van dit arrest is dat het voor de belastingdienst heel lastig is om aan te tonen dat een belastingplichtige wist of had moeten weten dat een levering van goederen deel uitmaakte van fraude door de afnemer of van fraude in latere schakels van de handelsketen. 

Indien aan de materiële voorwaarden voor het recht op aftrek van BTW wordt voldaan, mag dit recht dan ook niet zomaar worden geweigerd aan een belastingplichtige.

Wordt u verdacht van BTW-fraude en wordt u geconfronteerd met een naheffingsaanslag en een boete? 

Laat u tijdig bijstaan door een fiscaal advocaat. Het kan immers lonen blijkt uit bovengenoemde uitspraak. Neem contact met ons op via info@romkens.nl.