15 sep 2015

Tewerkstellingsvergunning en Wet arbeid vreemdelingen

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) is een wet die betrekking heeft op buitenlandse werknemers die in Nederland werkzaam zijn. De wet gaat in op de rechten die een buitenlandse werknemer in Nederland heeft, maar kent ook regels die strikt nageleefd dienen te worden door werkgevers.

Tewerkstellingsvergunning (twv)

Wanneer een buitenlandse werknemer in Nederland arbeid verricht, dient de werkgever over een tewerkstellingsvergunning (twv) te beschikken. Ook wanneer een uitzendbureau of inlener tussen werkgever en werknemer in staat, is de werkgever hiervoor aansprakelijk, tenzij de intermediair zelf al beschikt over een tewerkstellingsvergunning voor de buitenlandse werknemer.

Verblijfsdocument

Naast een tewerkstellingsvergunning is een geldig verblijfsdocument vereist. Wanneer er geen verblijfsdocument of verblijfstitel aanwezig is, kan de tewerkstellingsvergunning geweigerd worden. De vergunning kan ook geweigerd worden wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een niet-marktconform salaris.

De buitenlandse werknemer dient zich ten allen tijde te kunnen identificeren op de werkvloer. Zowel de inlener als de werkgever zijn verplicht om over een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer te beschikken.

Uitzonderingen twv

Als er in het verblijfsdocument duidelijk wordt aangegeven dat arbeid vrij is toegestaan, is er geen tewerkstellingsvergunning nodig. Ook is er geen tewerkstellingsvergunning benodigd voor buitenlandse werknemers uit EU-landen (met uitzondering van Kroatië), of uit Noorwegen, Liechtenstein, IJsland of Zwitserland.

Boetes bij niet naleven WAV

Werkgevers die bovenstaande regels overtreden doordat ze bijvoorbeeld geen tewerkstellingsvergunning kunnen overleggen van een buitenlandse werknemer, betalen een boete van € 12.000 per illegaal tewerkgestelde werknemer. Bij herhaling kan dit bedrag verdubbeld en zelfs verdrievoudigd worden.

Werkgeversbegrip en aansprakelijkheid WAV

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) kent een zeer ruim werkgeversbegrip. Dat betekent dat niet alleen de daadwerkelijke werkgever, maar ook iedereen die daarboven in de schakel geplaatst is, een boete opgelegd kan krijgen. In de praktijk heeft dat tot gevolg dat bijvoorbeeld een onderaannemer, een hoofdaannemer en een projectontwikkelaar alle drie een boete kunnen krijgen. Naast de feitelijke werkgever kunnen ook inleners en uitzendbureaus een boete opgelegd krijgen.

Meer informatie over de Wet arbeid vreemdelingen? Neem contact op met Römkens Fiscaal Advocatenkantoor.

Neem contact op

Lees ook: