28 jul 2015

Wat is uitkeringsfraude?

Van uitkeringsfraude is sprake als iemand met opzet meer uitkering ontvangt dan waar diegene recht op heeft. In sommige gevallen wordt zelfs een uitkering uitgekeerd terwijl de ontvanger helemaal geen recht heeft op uitkering.

Wanneer je vermoedt dat iemand fraudeert met zijn of haar uitkering, dan kun je daar melding van maken bij het fraudemeldpunt. Wordt je zelf (onterecht) beschuldigd van uitkeringsfraude? Dan kan het verstandig zijn contact op te nemen met een strafrechtadvocaat.

Bijstandsfraude controles

De controle op uitkeringsfraude is de laatste jaren toegenomen. Het UWV is de afgelopen jaren meermaals in het nieuws geweest door het uitkeren van bijstand aan frauduleuze niet-Nederlandse adressen. De controles zijn hierop aangescherpt.

Ook binnen Nederland wordt door de Inspectie SZW op uitkeringsfraude gecontroleerd. Deze controles kunnen allerlei vormen aannemen, van een controle op het huisadres tot controle via social media. Bij eventuele bijstandsfraude (fraude met een bijstandsuitkering) wordt bijvoorbeeld onderzocht of er sprake is van een gemeenschappelijk huishouden dat niet is geregistreerd bij het UWV.

Het UWV en de Inspectie kunnen ook andere instanties of bedrijven inschakelen om informatie te verstrekken over ontvangers van een uitkering of bijstandsuitkering. Zo levert Marktplaats zo’n 20 keer per maand informatie over de advertentiegeschiedenis van verkopers aan gemeenten en sociale diensten. Het gebeurt regelmatig dat een uitkering wordt stopgezet als blijkt dat iemand veel geld verdient met online verkopen.

Boete na uitkeringsfraude

Als uit het fraudeonderzoek blijkt dat er sprake is van uitkeringsfraude, dan kunnen hoge straffen worden opgelegd. De uitkering kan worden beëindigt of aangepast. Het geld dat onterecht is ontvangen moet worden terugbetaald. Daarnaast moet je hetzelfde bedrag extra betalen als boetebedrag.

Deze boetes kunnen ook geind worden op gezinsleden of ex-partners waar tijdens de fraude mee werd samengewoond. Wanneer je vaker de fout ingaat, kunnen de boetebedragen verdubbelen en kan er bijvoorbeeld een werkstraf worden opgelegd.

Onterecht beschuldigd van uitkeringsfraude?

Als je verdacht wordt van uitkeringsfraude hoeft dat nog niet te betekenen dat je opzettelijk fraude hebt gepleegd. Er zijn verschillende andere redenen waardoor er een beschuldiging kan ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je simpelweg vergeten bent om veranderingen in je woonsituatie of inkomen door te geven aan het UWV.

In dergelijke gevallen is het belangrijk om zo snel mogelijk te handelen en een advocaat in te schakelen.

Advocaat uitkeringsfraude

Meer informatie over de strafrechtelijke procedure van uitkeringsfraude of het voorkomen van een onterechte beschuldiging? Een strafrecht advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur heeft ruime ervaring met dergelijke gevallen en kan een strafrechtelijke procedure voorkomen of begeleiden. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op

Lees ook: