11 feb 2015

Witwassen en de FIOD

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) werkt aan het tegengaan van fiscale, financiële en economische fraude, het waarborgen van een integer beroeps- en bedrijfsleven en de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.

De FIOD doet voornamelijk onderzoek naar belastingfraude. Hierbij is witwassen een belangrijk thema bij de FIOD.

Wat is witwassen?

De juridische definitie van witwassen is: ‘het verbergen of verhullen van de werkelijke aard, herkomst, vindplaats, vervreemding of verplaatsing van een voorwerp (waaronder ook geldbedragen) of het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is of het voorwerp voor handen heeft, terwijl er wetenschap is van het feit dat het voorwerp afkomstig is uit een misdrijf.’

In veel gevallen van witwassen gaat het om een illegaal verkregen contant geldbedrag dat via bepaalde methodes wordt omgezet in ‘legaal’ geld.

Witwassen in drie stappen

Witwassen gebeurt in drie stappen:

  1. de inbreng,
  2. de circulatie
  3. en de investering.

In de eerste stap, de inbreng, wordt het criminele geld in het financiële systeem gebracht. Dit gebeurt vaak in de vorm van grote hoeveelheden contant geld.

Tijdens de tweede stap, de circulatie, wordt het geld in kleine hoeveelheden langs verschillende partijen gestuurd. Dat maakt het moeilijk om achteraf de geldstromen te traceren.

De derde stap, de investering, houdt in dat het geld weer in de maatschappij wordt gebracht. Dit door bijvoorbeeld het aankopen van onroerend goed, of het investeren in een eigen bedrijf. Ook goederen kunnen het onderwerp zijn van witwaspraktijken.

Confrontatie met FIOD

Er zijn verschillende vormen van witwassen, waar verscheidene straffen aan zijn gekoppeld. Elke zaak is anders en vraagt om een andere aanpak.

Mocht u worden geconfronteerd met een dergelijke FIOD-zaak, dan is het van belang om u tijdig te laten adviseren door een fiscaal (straf)recht advocaat over de manier waarop u het best kunt handelen bij een (onverwachts) FIOD-bezoek.

De kans om een witwaszaak succesvol af te ronden wordt voor een groot deel bepaald door de wijze waarop een zaak vanaf de start van het onderzoek wordt aangepakt.

Hulp bij witwaszaak

Mocht u te maken hebben met een confrontatie met de FIOD naar aanleiding van een vermoeden van witwassen, dan bent u bij Römkens Fiscale Advocatuur aan het juiste adres.

Een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur staat u adequaat bij tijdens de fiscale procedure, de strafzaak en een mogelijke ontnemingsmaatregel. Daarbij wordt natuurlijk getracht alle procedures zo gunstig mogelijk op elkaar af te stemmen.

Neem contact op