Uitgelicht

Accountants en adviseurs: ‘let op uw saack’

U weet dat u als accountant cliëntonderzoek moet verrichten, ongebruikelijke transacties moet melden en uw kennis over de Wwft op peil moet houden.

Maar toch gaat dit nog regelmatig fout. Vaak komt dit doordat afspraken mondeling zijn overeengekomen en niet goed worden vastgelegd.

In dit artikel breng ik daarom uw aansprakelijkheid onder de aandacht. Want in hoeverre …

Lees verder

Een ongebruikelijke transactie anoniem melden. Wanneer is dat mogelijk?

Als accountant, belastingadviseur, notaris of advocaat weet u dat u in het kader van de Wwft ongebruikelijke transacties moet melden. Wanneer u het cliëntenonderzoek achterwege laat of ongebruikelijke transacties niet (tijdig) meldt, kan u dit duur komen te staan. Naast bestuursrechtelijke gevolgen kan het ook leiden tot strafrechtelijke vervolging. U maakt zich immers schuldig aan …

Lees verder

Ongebruikelijke transacties melden

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) is het verplicht om verdachte transacties bij de Belastingdienst te melden. De plicht geldt onder andere voor verkopers, makelaars en exploiteurs, maar bijvoorbeeld ook voor belastingadviseurs, administratiekantoren en financiële instellingen zoals banken.

Meldplicht ongebruikelijke transacties

Het melden van ongebruikelijke transacties is bedoeld om witwassen tegen …

Lees verder