27 okt 2015

5 jaar gevangenisstraf voor verdachte witwassen

Onlangs is een verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar wegens het witwassen van 12 miljoen euro. De activiteiten vonden plaats in een tijdsbestek van bijna vier jaar, van 2011 tot met 2015. De bewijslast bestond uit observaties, camerabeelden, bankafschriften, aangetroffen goederen en verschillende verklaringen van getuigen en medeverdachten.

Verdachte in buitenland

Het feit dat de verdachte tijdens verschillende stortingen in het buitenland verbleef, doet niet ter zake volgens de rechter. De personen die de witwaspraktijken uitvoerden, werkten in opdracht van de verdachte. De verdachte was daarom nog steeds de drijvende kracht achter het witwassen.

Grote contante geldbedragen

Zelf zei de verdachte dat het geld deels aan zijn neven toebehoorde en deels voortkwam uit winst in illegale casino’s. Hij kon dit echter niet met bewijsmateriaal ondersteunen en bovendien waren zijn verklaringen omtrent de herkomst van de stortingen niet consistent. Ook zijn er grote geldbedragen in contanten aangetroffen, waaronder een bedrag van ruim 246 duizend euro in de woning van de verdachte.

Valse facturen

Het witwassen vond plaats met behulp van vele valse facturen. Hierbij schroomde de verdachte niet om namen van legitieme ondernemingen te hanteren. Hiermee schaadde hij het vertrouwen dat door anderen in hem werd gesteld, bijvoorbeeld door het misbruiken van aan hem beschikbaar gestelde bankrekeningen. Dit gegeven was aanleiding voor de rechter om een hogere straf op te leggen dan wat gebruikelijk is voor frauduleuze praktijken zoals witwassen.

5 jaar gevangenisstraf

De rechter acht de verdachte schuldig aan ten eerste gewoontewitwassen, witwassen gedurende langere termijn, en ten tweede aan valsheid in geschrifte, vanwege de valse facturen. De rechter legt aan verdachte een gevangenisstraf op van vijf jaar met aftrek van voorarrest. Daarmee volgt de rechter het standpunt van het Openbaar Ministerie.

Fiscaal advocaat

Heeft u te maken met een confrontatie met het FIOD wegens een vermoeden van witwassen? Of bent u op een andere manier in geschil met het FIOD en de Belastingdienst? Neem dan contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur. Met behulp van een fiscaal advocaat weet u wat uw rechten en mogelijkheden zijn in een eventuele gerechtelijke procedure.

Neem contact op

Rechtbank Amsterdam, 16-10-2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:7133

Lees ook: