27 sep 2016

Bahama Leaks: de opvolger van de Panama Papers?

Vijf maanden nadat de Panama Papers naar buiten zijn gebracht, zijn vorige week de Bahama Leaks wereldkundig gemaakt. Dit is een openbaar toegankelijke database met 1,3 miljoen gelekte documenten uit de Bahama’s. In de bestanden is informatie te vinden over meer dan 175 duizend Bahamaanse bedrijven, fondsen en stichtingen. Er komen zo’n 70 Nederlandse namen in voor.

De Bahama Leaks zijn verstuurd aan het Duitse blad Bahama Süddeutsche Zeiting. Deze krant heeft de documenten vervolgens gedeeld met het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

De Bahama’s waren al eerder onderwerp van gesprek als het gaat om belastingontwijking en belastingontduiking. In juni 2015 heeft de Europese Unie het land op de lijst gezet met niet-meewerkende belastingparadijzen.

Voordelen

Het hebben van een vestiging in de Bahama’s brengt verschillende voordelen met zich mee. Er wordt bijvoorbeeld geen belasting geheven over bedrijfswinsten, inkomsten, vermogensvermeerderingen of erfenissen.

Anonimiteit

Ook speel anonimiteit een belangrijke rol. Want ondanks dat de Bahamaanse wet het verplicht stelt om de namen van de bestuurders te delen met het nationale register, is dit lang niet altijd het geval. De website die het register huisvest is vaak incompleet of offline. Gedetailleerde informatie uit het register kan alleen worden verkregen via een bezoek ter plaatse na betaling van 10 dollar servicekosten.

Bovendien kan het register alleen worden doorzocht op bedrijfsnaam en niet op de naam van de bestuurder. Zodoende is het vrijwel onmogelijk om van een individu te achterhalen of hij bestuursfuncties op de Bahama’s bekleedt.

Neelie Kroes in de Bahama Leaks

Een van de meest opvallende namen in de Bahama Leaks is die van de Nederlandse Neelie Kroes, een voormalig Eurocommissaris. In haar voormalige functie was het haar taak om grote bedrijven erop te wijzen dat zij moesten voldoen aan strenge EU-regels. Kroes was verantwoordelijk voor enorme boetes die werden opgelegd wegens machtsmisbruik of verboden prijsafspraken.

Uit de Bahama Leaks blijkt dat zij tijdens haar werk bij de Europese Commissie gedurende negen jaar een bestuursfunctie bekleedde bij een groot offshorebedrijf uit de Bahama’s, terwijl zij dit zelf nooit naar buiten heeft gebracht. Het onaangekondigd bekleden van een bestuursfunctie in het bedrijfsleven is voor Eurocommissarissen verboden.

17,7 miljoen

Hoewel de huidige belastingsituatie op de Bahama’s internationaal gezien onwenselijk is, lijkt het land vooralsnog niet van plan om daadwerkelijk veranderingen door te gaan voeren. Het land verwacht dit jaar zo’n 17,7 miljoen dollar te verdienen aan de ter plaatse geregistreerde offshorebedrijven.

Fiscaal advocaat

Meer informatie over belastingrecht? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Lees ook: