Heeft u een bezwaarschrift ingediend bij de Belastingdienst en heeft u dit bezwaar vervolgens telefonisch ingetrokken? Dan geldt dit niet als een rechtsgeldige handeling. Het bezwaarschrift dient dus nog steeds beantwoord te worden door de Belastingdienst.

Persoonlijk contact

In 2011 heeft de Belastingdienst besloten om zich meer te richten op persoonlijk contact met belastingplichtigen. Onderdeel van dit plan was om telefonisch contact op te nemen met iedereen die een bezwaarschrift indiende.

In veel van deze gesprekken werd gestuurd op het intrekken van het bezwaarschrift. Duizenden belastingplichtigen hebben daarom in dergelijke gesprekken hun bezwaarschrift ingetrokken.

Telefonisch intrekken van een bezwaarschrift

Het telefonisch intrekken van een bezwaarschrift is echter niet wettelijk toegestaan. Een bezwaarschrift wordt altijd schriftelijk ingediend en moet daarom ook schriftelijk worden ingetrokken. De enige manier om een bezwaarschrift mondeling in te trekken is om dit te doen tijdens een hoorzitting. Een telefonische toezegging tot intrekken is dus niet voldoende.

Enige tijd geleden kwam de illegale werkwijze aan het licht dankzij het radioprogramma Reporter Radio. Vervolgens is de werkwijze direct aangepast, maar er zijn nog duizenden bezwaarschriften die formeel nog niet afgehandeld zijn.

Alsnog schriftelijke reactie vragen

Frank Herreveld, bestuurslid van de afdeling Formeel Belastingrecht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, roept belastingplichtigen die een bezwaarschrift hebben ingediend maar hier geen schriftelijke respons op hebben gekregen daarom op om alsnog contact te zoeken met de Belastingdienst.

Kortom: heeft u in de afgelopen jaren een bezwaarschrift ingediend en hier geen schriftelijke reactie op ontvangen? Dan kunt u hier alsnog om vragen bij de fiscus.

Fiscaal advocaat

Meer weten over het indienen van een bezwaarschrift bij de Belastingdienst? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Bron: NPO Radio 1