09 nov 2016

Fiscale voorziening: ook voor nageheven accijns

Een fiscale voorziening is een passieve post op de balans van een onderneming. De post bevat een bedrag dat betrekking heeft op een toekomstige uitgave. Als ondernemer kun je zodoende geld reserveren voor uitgaven waarvan je zeker weet dat ze gaan komen. Je kunt dit bedrag dan aftrekken van de winst zodat je minder belasting betaalt.

Voorwaarden voor fiscale voorziening

Voor het vormen van een voorziening dien je te voldoen aan verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden volgen uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad.

  • De toekomstige uitgaven moeten hun oorsprong vinden in omstandigheden die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongseis);
  • De toekomstige uitgaven moeten aan die periode kunnen worden toegerekend (toerekeningseis);
  • En er moet een redelijke mate van zekerheid zijn dat de uitgave zich daadwerkelijk voordoet (zekerheidseis).

Aftrekuitsluiting van criminele kosten

Op basis van fiscale neutraliteit wordt zowel over legale als over illegale inkomsten belasting geheven. Dit betekent ook dat alle kostenposten fiscaal aftrekbaar zijn, ongeacht de legaliteit van datgene waar de kosten betrekking op hebben.

Dit wordt echter anders als het gaat om kosten waarvoor de belastingplichtige strafrechtelijk is veroordeeld. In dat geval zijn de ‘kosten en lasten die verband houden met misdrijven’ niet meer fiscaal aftrekbaar. Dit wordt de aftrekuitsluiting genoemd.

Over deze aftrekuitsluiting wordt in de praktijk verschillend gedacht. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het Hof Den Haag.

Fiscale voorziening voor nageheven accijns

In deze zaak gaat het om een belastingplichtige die heeft gehandeld in illegale sigaretten. Enkele jaren na dato stuurt de Belastingdienst een navorderingsaanslag waarin omzetbelasting en accijns wordt nagevorderd over de jaren 2005 en 2006. De belastingplichtige wil daarom een voorziening vormen voor deze navordering ter hoogte van € 6.148.

  • De Belastingdienst weigert in eerste instantie de voorziening omdat deze betrekking heeft op inkomsten uit illegale activiteiten.
  • Ook de Hoge Raad vindt het onbegrijpelijk dat een dergelijke voorziening in de balans mag worden opgenomen.
  • Het hof oordeelt echter anders in hoger beroep na verwijzing: volgens het hof omvat het begrip ‘kosten en lasten die verband houden met misdrijven’ geen belastingen, zoals de accijnzen en omzetbelasting waar het in deze zaak om draait.

Dat betekent dat de belastingplichtige voor de jaren 2005 en 2006 een voorziening mag vormen. De belastbare inkomens uit werk en woning in deze twee jaren worden daarom elk verminderd met € 3.074.

Fiscaal advocaat

Het is dus in sommige gevallen alsnog mogelijk om een voorziening op te nemen op de balans van een onderneming, ook al is er sprake van illegale activiteiten. Meer weten over het opstellen van een voorziening of over een navordering van de Belastingdienst? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Lees ook: