01 nov 2016

Navorderingsaanslag ontvangen van de Belastingdienst?

Heeft u een naheffingsaanslag of navorderingsaanslag van de Belastingdienst ontvangen? Dan betekent dit dat u meer moet betalen aan de Belastingdienst.

Bij beide aanslagen gaat het om een navordering, maar er zijn enkele verschillen tussen een naheffingsaanslag en een navorderingsaanslag. Bovendien zijn een naheffingsaanslag en navorderingsaanslag aan strenge regels gebonden.

Verschil naheffingsaanslag en navorderingsaanslag

Bij beide aanslagen gaat het om het achteraf vorderen van te weinig betaalde belasting.

  • Een naheffingsaanslag wordt verstuurd bij te weinig betaalde aangiftebelasting. Aangiftebelasting is belasting waarvoor u geen aanslag ontvangt, zoals omzetbelasting, loonheffing en motorrijtuigenbelasting.
  • Een navorderingsaanslag wordt verstuurd bij te weinig betaalde aanslagbelasting. Aanslagbelasting is belasting waarbij een belastingaanslag wordt verstuurd, zoals inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Navorderingsaanslag

Een navordering kan worden opgelegd bij een te lage belastingaanslag.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden voor het versturen van een navorderingsaanslag:

  • De aanslag moet binnen vijf jaar na het belastingjaar worden verstuurd, tenzij er sprake is van buitenlands vermogen, dan is de termijn twaalf jaar;
  • De fout in de foutieve belastingaanslag moet ook voor de belastingplichtige als fout herkenbaar zijn;
  • Er moet sprake zijn van een nieuw feit voor de Belastingdienst. Deze kunt u zelf melden, maar dit kan ook worden ontdekt door de fiscus zelf. Bijvoorbeeld als de Belastingdienst een fout ontdekt en daardoor de vorige aangiften ook gaat onderzoeken op fouten. Was het nieuwe feit op het moment van de aanslag onbekend door een ambtelijk verzuim? Dan vervalt de mogelijkheid tot navordering.

Een navordering kan dus ook worden verstuurd als u geen aangifte hebt gedaan terwijl u dit wel had moeten doen.

Navorderingsaanslag na een fout van de Belastingdienst

Kan de Belastingdienst een navorderingsaanslag versturen als ze zelf een fout hebben gemaakt? Ja, dat kan. Hierbij moet echter voldaan worden aan de eis dat de fout ook voor de belastingplichtige als fout herkend kan worden.

Om het makkelijk te maken, heeft de fiscus een drempel opgesteld:

  • als de niet-betaalde belasting meer dan 30% is van de totaal verschuldigde belasting, dan kan de Belastingdienst altijd navorderen;
  • als de niet-betaalde belasting minder is dan 30% van de totaal verschuldigde belasting, dan moet “iemand met een gemiddelde kennis van belastingzaken” kunnen zien dat de aanslag niet goed was.

De vraag is echter of de Belastingdienst objectief kan vaststellen dat een belastingplichtige een fout herkend zou moeten hebben. De term “gemiddelde kennis van belastingzaken” is namelijk niet uitgewerkt.

Navorderingsaanslag ten onrechte verstuurd?

Bij ontvangst van een navorderingsaanslag is het zaak om te beoordelen of de aanslag is toegestaan of niet. Als de toegestane termijn is overschreden, als u de fout niet had kunnen herkennen of als er geen sprake is van een nieuw feit, dan kan de aanslag ten onrechte zijn verstuurd.

Fiscaal advocaat

Het is altijd mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de beslissing van de Belastingdienst.

Heeft u een navorderingsaanslag ontvangen na een fout van de Belastingdienst? Of wilt u om een andere reden bezwaar indienen na ontvangst van een navorderingsaanslag? Neem dan contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Lees ook: