18 jan 2017

A-G: geen navordering bij aangiftes die in 2012 al verjaard zijn

Tot 1 januari 2012 gold een verjaringstermijn van 12 jaar voor het opleggen van een navorderingsaanslag met betrekking tot erfbelasting. Dat betekent dat de Belastingdienst geen navordering meer mocht versturen over aangiftes die ouder dan 12 jaar waren. In 2012 is deze verjaringstermijn vervallen. Ook bij aangiftes van 13 jaar of ouder kan de Belastingdienst dus een navorderingsaanslag versturen.

Onlangs heeft de rechter uitspraak gedaan over dit onderwerp. De vraag was namelijk of het verval van deze verjaringstermijn ook geldt voor aangiftes die op 1 januari 2012 al ouder zijn dan 12 jaar en dus al verjaard waren op het moment dat de verjaringstermijn verviel.

Buitenlands vermogen

De situatie was als volgt. In 1998 overlijdt de moeder van de belanghebbende. Het vermogen dat de moeder naliet, heeft de belanghebbende op een Zwitserse bank gezet. Zodoende bleef dit buitenlands vermogen uit het zicht van de Belastingdienst. De aangifte erfbelasting die de belanghebbende in 1999 indiende, maakte dus ook geen melding van dit vermogen. Door de verjaringstermijn van twaalf jaar na het overlijden van de erflaatster verjaarde de aangifte in 2011.

In 2014, twee jaar na het vervallen van de verjaringstermijn, maakt de belanghebbende alsnog melding van het buitenlandse vermogen. De Inspecteur van de Belastingdienst verstuurt daarom een navorderingsaanslag van ruim 100 duizend euro over het geërfde vermogen.

Uitspraak Hof

De belanghebbende is echter van mening dat deze navorderingsaanslag ten onrechte is verstuurd. Op 1 januari 2012, de dag dat de verjaringstermijn verviel, was de aangifte met betrekking tot erfbelasting immers al verjaard. Het Hof gaf de belanghebbende eerder al gelijk, omdat de gewijzigde wetgeving geen expliciete melding maakt over terugwerkende kracht.

Uitspraak Advocaat-Generaal

Ondanks het feit dat de Staatssecretaris het niet met deze beslissing eens is, neemt de Advocaat-Generaal nu de uitspraak van het Hof over. Volgens de A-G is het algemeen uitgangspunt bij wetswijzigingen namelijk dat deze alleen gelden voor bestaande en toekomstige gevallen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld in de wetswijziging. Met betrekking tot het vervallen van de verjaringstermijn is er geen sprake van zo’n expliciete vermelding.

Conclusie

Als de aangifte successierechten ten tijde van 1 januari 2012 al verjaard is, dan is er geen mogelijkheid om alsnog een navorderingsaanslag te versturen.

Fiscaal advocaat

Meer informatie over erfbelasting, vermogensbelasting en buitenlands vermogen? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Parket bij de Hoge Raad, 15-12-2016, ECLI:NL:PHR:2016:1350

Lees ook: