30 dec 2014

Wat is inlenersaansprakelijkheid?

Inlenersaansprakelijkheid betekent dat u verantwoordelijk gehouden kunt worden voor de loonbelasting van ‘ingeleende’ werknemers, als de ‘uitlenende’ partij in gebreke blijft.

Inlenersaansprakelijkheid is een bijzondere vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit valt onder de aansprakelijkheid van bestuurders. Van inlenen is sprake wanneer een uitlener arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere organisatie, de inlener. Dit is bijvoorbeeld het geval bij uitzendbureaus en detacheringsbureaus.

De doelen van inlenersaanprakelijkheid

Er zijn twee doelen waar inlenersaansprakelijkheid voor is ontwikkeld.

Voorkomen van misbruik op loonheffing of omzetbelasting

De inlenersaansprakelijkheid heeft als doel om te voorkomen dat uitleners misbruik maken van het uitlenen van personeel, door geen loonheffing en/of omzetbelasting af te dragen. Door de mogelijkheid te creëren deze heffing of belasting ook bij de inlener te verhalen, verkleint de Belastingdienst de kans op misbruik door inleenconstructies.

Misgelopen belasting innen bij faillissement

Een andere reden voor inlenersaansprakelijkheid is dat de Belastingdienst zo alsnog misgelopen belasting kan innen als de uitlener failliet wordt verklaard. De inlener kan aansprakelijk worden gesteld voor de door de uitlener verschuldigde loonheffing en/of omzetbelasting.

Naast de inlener kan ook de doorlener aansprakelijk worden gesteld. Het geldt dus feitelijk voor de gehele keten. Inlenersaansprakelijkheid is daarom een vorm van ketenaansprakelijkheid.

Inlenersaansprakelijkheid beperken of voorkomen

Het belangrijk goed te onderzoeken met welke organisatie u samenwerkt. Uitleners van medewerkers zijn verplicht zich als zodanig te registeren bij de Kamer van Koophandel. Ook kunt u de organisatie waar u arbeidskrachten bij wilt lenen vragen om een verklaring inzake betalingsgedrag van de Belastingdienst. Onder bepaalde voorwaarden kunt u zich indekken tegen inlenersaansprakelijkheid.

Meer informatie?

Heeft u te maken met de bestuurders- of inlenersaansprakelijkheid? Dan bent u bij Römkens Fiscale Advocatuur aan het juiste adres.

Neem contact op

Gerelateerde artikelen