30 dec 2014

Wat is inlenersaansprakelijkheid?

Inlenersaansprakelijkheid valt onder de aansprakelijkheid van bestuurders. Van inlenen is sprake wanneer een uitlener werknemers ter beschikking stelt aan een ander, de zogenaamde inlener. Dit is bijvoorbeeld het geval bij uitzendbureaus en detacheringsbureaus.

Doel inlenersaanprakelijkheid

De inlenersaansprakelijkheid heeft als doel om te voorkomen dat uitleners misbruik maken van het uitlenen van personeel door geen loonheffing en/of omzetbelasting af te dragen.

Een andere reden voor inlenersaansprakelijkheid is dat de Belastingdienst zo alsnog misgelopen belasting kan innen als de uitlener failliet wordt verklaard. De inlener kan aansprakelijk worden gesteld voor de door de uitlener verschuldigde loonheffing en/of omzetbelasting.

Naast de inlener kan ook de doorlener aansprakelijk worden gesteld. Het geldt dus feitelijk voor de gehele keten. Inlenersaansprakelijkheid is daarom een vorm van ketenaansprakelijkheid.

Meer informatie?

Heeft u te maken met de bestuurders- of inlenersaansprakelijkheid? Dan bent u bij Römkens Fiscale Advocatuur aan het juiste adres.

Neem contact op

Gerelateerde artikelen