20 feb 2017

Kabinet neemt meer maatregelen voor aanpak carrouselfraude

Uit een brief van de staatssecretaris van Financiën blijkt dat het kabinet meer aandacht wil besteden aan het aanpakken van btw-carrouselfraude. Het kabinet wil dit doen door een betere preventie, detectie en opsporing van fraudenetwerken. Ook wil het kabinet de wet- en regelgeving omtrent carrouselfraude aanpassen zodat autoriteiten meer opsporingsmogelijkheden hebben.

Transaction Network Analysis

Een van de belangrijkste maatregelen is een elektronisch fraude-analyse instrument: Transaction Network Analysis (TNA), ook wel genoemd Social Network Analysis (SNA). Deze netwerkanalysetool is ontwikkeld tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU en vervolgens doorontwikkeld op Europees niveau.

Transaction Network Analysis bouwt voort op bestaande software, informatiekanalen en databases (zoals Eurofisc en VIES) en detecteert hierin transacties of connecties die kunnen wijzen op carrouselfraude. Het instrument moet de detectie van carrouselfraude versnellen en effectiever maken zonder dat daarvoor meer informatie of medewerking benodigd is van het bedrijfsleven. TNA moet in 2018 operationeel zijn.

Afdrachtsverzekering

Daarnaast noemt de staatssecretaris van Financiën het verzekeren van de afdracht van verschuldigde btw op het moment dat de koper voor een product of dienst betaalt. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden via een split-payment.

Gegevensuitwisseling tussen landen

Bovendien wil het kabinet werken aan meer feedback en een betere gegevensuitwisseling tussen de verschillende EU-lidstaten onderling. Daarvoor is echter benodigd dat er verdragen met alle landen tot stand komen waarin deze onderwerpen zijn opgenomen.

Verandering van het btw-systeem

Als beste oplossing tegen carrouselfraude wordt een totale verandering van het btw-systeem genoemd. In een ideaal btw-systeem is carrouselfraude niet meer mogelijk. De Europese Commissie heeft in 2016 al stappen aangekondigd om tot een ideale btw-structuur te komen, maar er zijn nog geen besluiten genomen over welk systeem het best afgestemd is op de gemeenschappelijke doelstellingen van de EU.

Fiscaal advocaat

Meer informatie over het herkennen van btw-carrouselfraude? Of wordt u verdacht van carrouselfraude? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur voor deskundig advies.

Neem contact op

Bron: Bijlage Schriftelijk overleg btw-carrouselfraude (Rijksoverheid, 2017)

Lees ook: