Onlangs heeft de Rechtbank Amsterdam een vleeshandelaar veroordeeld tot een gevangenisstraf nadat hij schuldig werd bevonden aan belastingontduiking.

Onjuiste aangiftes omzetbelasting

Aan de man werd ten laste gelegd dat hij in de jaren 2009 tot en met 2012 meerdere aangiftes omzetbelasting opzettelijk onjuist heeft ingevuld. Volgens de Belastingdienst waren de bedragen in de aangiftes te laag, waardoor er te weinig omzetbelasting werd geheven. Ook werd de man ervan verdacht dat hij opzettelijk de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2011 niet heeft ingediend wat ook leidde tot een te lage belastingafdracht.

Hogere inkoopfacturen dan uitgaande facturen

De verdachte verdedigt zich door te zeggen dat hij in 2009 gedetineerd was en dus geen omzet kon hebben gemaakt. Door middel van verschillende verklaringen van klanten wordt echter bewezen dat het bedrijf van de man wel degelijk omzet heeft gemaakt, zij het door een vervangend bedrijfsleider. Ook met betrekking tot de hierop volgende jaren acht de rechtbank aannemelijk dat er meer omzet is gemaakt dan in de aangifte omzetbelasting is aangegeven, omdat de som van de inkoopfacturen structureel hoger was dan de som van de uitgaande facturen.

Samenwerking met boekhouder

Het tweede punt van verdediging van de verdachte is dat hij verklaart dat hij zijn aangiftes door de boekhouder heeft laten verzorgen en dat hij erop vertrouwde dat de boekhouder de aangiftes juist zou indienen. De rechtbank vindt dit echter niet aannemelijk omdat de aangiftes overeenkomen met de aangetroffen administratie.

Bovendien blijft een belastingplichtige altijd verantwoordelijk voor frauduleuze belastingaangiftes, ook al is de fraude door de belastingadviseur gepleegd.

Strafvermindering door termijnoverschrijding

Een opvallend onderdeel van deze uitspraak is dat de redelijke termijn (de tijd waarbinnen een vonnis moet worden uitgesproken) in deze zaak met bijna 2,5 jaar is overschreden. Dit feit zorgt ervoor dat de rechtbank een lagere straf oplegt dan de strafmaat van 12 tot 18 maanden.

De rechter verklaart de verdachte schuldig aan de bewezen feiten en veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van negen maanden waarvan drie voorwaardelijk.

Fiscaal advocaat

Meer weten over fiscaal strafrecht, fraude door belastingadviseurs of het overschrijden van de redelijke termijn? Of op zoek naar een ervaren belastingrecht advocaat voor bijstand in een gerechtelijke procedure? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Rechtbank Amsterdam, 12-04-2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2416