30 jun 2015

Milieuvervuiling en de Wet milieubeheer

Door het handhaven van de Wet milieubeheer probeert de overheid de milieuvervuiling terug te dringen en de natuur in ons land te beschermen. De Wet milieubeheer bevat algemene milieuregels en bepaalt welk strafrechtelijke gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen.

Wanneer deze wet wordt overtreden kan het Openbaar Ministerie een onderzoek instellen. Dit onderzoek vindt plaats via het milieustrafrecht, dat onderdeel is van het economisch strafrecht.

Milieudelict is ook een economisch delict

Bij een milieudelict zijn vaak economische belangen gemoeid. Het illegaal dumpen van afvalstoffen gebeurt bijvoorbeeld omdat de formele procedure van het verwijderen van afvalstoffen veel geld kost. Een milieudelict is daarom ook tegelijkertijd een economisch delict.

Voor economische delicten die op grote schaal plaatsvinden kunnen zware straffen worden uitgedeeld. De verantwoordelijke medewerkers van het bedrijf kunnen worden geconfronteerd met een gevangenisstraf. Het individueel verantwoordelijk stellen voor de daden van een rechtspersoon heet functioneel daderschap. Bovendien kan het bedrijf dat het milieumisdrijf pleegde voor een bepaalde tijd worden stilgelegd.

Kleinschalig milieudelict

Ook op kleinere schaal kunnen milieudelicten worden bestraft. Het kappen van bomen zonder vergunning of het vervoeren van gevaarlijke stoffen zonder de benodigde toestemming is wettelijk gezien ook een misdrijf.

Bij dergelijke overtredingen wordt door het Openbaar Ministerie vaak gebruik gemaakt van transactie. Dit is de mogelijkheid om strafrechtelijke vervolging uit de weg te gaan door het betalen van een geldbedrag of het vergoeden van veroorzaakte schade.

Milieuvervuiling en het strafrecht

Bij een verdenking van een milieudelict of economisch delict is het belangrijk om een ervaren advocaat in te schakelen. Met professioneel juridisch advies is het mogelijk om een strafrechtelijke vervolging te vermijden of om een eventuele sanctie te minimaliseren. Römkens fiscale advocatuur heeft ruime ervaring met economische delicten en kan u bijstaan tijdens de strafrechtelijke procedure. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

Lees ook: