04 jan 2017

Nalaten van vermogen doet niets af aan criminele herkomst

Het feit dat een geldbedrag uit een nalatenschap (oftewel een erfenis) is verkregen, doet niets af aan de criminele herkomst van dat geld. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag.

Wet Bibob

In deze zaak ging het om een vergunningsaanvraag van een horecavoorziening. Op 26 oktober 2015 is de aanvraag voor een exploitatievergunning en horecavergunning afgewezen door de gemeente Den Haag. De aanvraag is afgewezen op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (de Wet Bibob).

Volgens de gemeente Den Haag was de kans erg groot dat de vergunning gebruikt zou worden voor criminele doeleinden. De reden hiervoor was de criminele herkomst van het vermogen van de ondernemer. De erflater van de ondernemer is namelijk veroordeeld voor het benadelen van Holland Casino en de Nederlandse staat voor bedragen die tot in de miljoenen lopen.

Bovenstaande is volgens de gemeente Den Haag voldoende reden om een vergunningsaanvraag af te wijzen. In de Wet Bibob staat namelijk onder andere:

“De betrokkene staat in relatie tot strafbare feiten (…) indien een ander deze strafbare feiten heeft gepleegd en deze persoon vermogen heeft verschaft aan betrokkene.”

Bezwaar en beroep

De aanvrager was het niet eens met de afwijzing en heeft bezwaar ingediend. Ondanks een advies van de Adviescommissie bezwaarschriften heeft de gemeente dit bezwaar afgewezen. De eiser gaat daarom in hoger beroep.

Volgens de eiser is een erfenis niet gelijk aan het “verschaffen van vermogen” zoals dat in de Wet Bibob omschreven is. Het feit dat het vermogen uit een erfenis verkregen is, zorgt er volgens de vergunningsaanvrager voor dat het vermogen geen criminele herkomst heeft. Bovendien is de gemeente volgens de eiser niet ingegaan op diverse onderdelen van het ingediende bezwaar.

Oordeel rechter

De rechter volgt de eiser niet in zijn betoog dat een erfenis niet kan worden gelijkgesteld aan het verschaffen van vermogen zoals dat in de Wet Bibob wordt omschreven. De rechter wijst er namelijk op dat de erfgenaam de mogelijkheid heeft gehad om de erfenis te verwerpen. Bovendien blijkt uit jurisprudentie dat er bij het aanvaarden van een erfenis met criminele herkomst feitelijk sprake is van witwassen.

De rechter volgt dus de beslissing van de gemeente Den Haag. Het feit dat een geldbedrag uit een nalatenschap komt, zorgt er niet voor dat dit de criminele herkomst van het geld teniet doet. De vergunningsaanvraag is dus terecht afgewezen.

Fiscaal advocaat

Meer weten over een vergunningsaanvraag en de Wet Bibob? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Rechtbank Den Haag, 05-12-2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14744

Lees ook: