24 mei 2019

De Wet Bibob: wordt uw vergunningsaanvraag geweigerd?

De Wet Bibob is een wet die de overheid in staat stelt om extra onderzoek te verrichten bij een vergunningsaanvraag of subsidieaanvraag. Als een Bibob onderzoek het vermoeden wekt dat de vergunning of subsidie voor illegale praktijken gebruikt gaat worden, kan dit gevolgen hebben voor de toewijzing hiervan.

Uitkomsten Bibob procedure

Een Bibob procedure kan drie uitkomsten hebben:

  1. Weigering van de vergunning;
  2. Toewijzen van de vergunning onder bepaalde voorwaarden en/of voorschriften;
  3. Toekenning van de vergunning.

Een Bibob procedure heeft vaak betrekking op de exploitatievergunning van horeca of coffeeshops. Hierbij start de gemeente een Bibob onderzoek naar de (beoogde) vergunninghouder. De uitkomst van de procedure bepaalt daarbij de continuïteit van de onderneming.

Financiële relaties

Het Bureau Bibob, dat de onderzoeken uitvoert in opdracht van het bestuursorgaan, heeft toegang tot vrijwel alle registers bij politie, OM, belastingdienst en andere overheidsinstanties.

Vaak heeft het onderzoek betrekking op financiële relaties tussen de vergunninghouder en derden. Wanneer het Bureau ontdekt dat het vermogen van een vergunninghouder (deels) voortkomt uit criminele activiteiten van derden, kan de vergunning worden geweigerd.

Ook kan een negatief advies gebaseerd zijn op het strafblad van de ondernemer, bijvoorbeeld als hij faillissementsfraude heeft gepleegd of te maken heeft gehad met witwassen.

Beslissing op basis van vermoeden

Het is opvallend is dat het advies van het Bureau Bibob geen hard bewijs hoeft te bevatten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het strafrecht, waar hard bewijs een noodzakelijke vereiste is om tot veroordeling te komen. Het is dus mogelijk om slechts op basis van een vermoeden een vergunningsaanvraag af te wijzen.

Zienswijze over advies Bibob

Ondanks dat het advies van het Bureau Bibob niet bindend is, leert de ervaring ons dat het bestuursorgaan het advies opvolgt.

Maar alvorens een vergunningsaanvraag officieel wordt afgewezen, moet het bestuursorgaan verplicht inzicht geven in het advies. Als ondernemer mag u het advies dus eerst inzien, en vervolgens een zienswijze indienen.

Een belangrijk moment, want de vergunning is op dit moment nog niet definitief geweigerd. In deze fase van de vergunningsaanvraag is advies van een ervaren advocaat zeer belangrijk. Römkens Fiscale Advocatuur kan u bijstaan.

Schakel altijd een specialist in

Omdat het advies van het Bureau Bibob niet bindend is, is het zeer nuttig om bij een zienswijze advies in te winnen bij een advocaat. Een advocaat kent de standaardredeneringen in de adviezen en kan bijdragen aan een grotere kans op toewijzing van de vergunning.

En is uw vergunningsaanvraag terecht afgewezen? Dan zorgt een advocaat ervoor dat uw onderneming onder zo gunstig mogelijke voorwaarden wordt beëindigd.

Wilt u een vergunningsaanvraag of zienswijze indienen? Of is uw aanvraag afgewezen? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Lees ook: