24 mei 2016

De Wet Bibob: wordt uw vergunningsaanvraag geweigerd?

De Wet Bibob is een wet die de overheid in staat stelt om extra onderzoek te verrichten bij een vergunningsaanvraag of subsidieaanvraag. Als het vermoeden bestaat dat de vergunning of subsidie voor illegale praktijken gebruikt gaat worden, kan dit gevolgen hebben voor de toewijzing hiervan.

Uitkomsten Bibob procedure

Een Bibob procedure kan drie uitkomsten hebben:

  1. Weigering van de vergunning;
  2. Toewijzen van de vergunning onder bepaalde voorwaarden en/of voorschriften;
  3. Toekenning van de vergunning.

Een Bibob procedure heeft vaak betrekking op de exploitatievergunning van horeca of coffeeshops. De uitkomst van de procedure bepaalt daarbij de continuïteit van de onderneming.

Financiële relaties

Het Bureau Bibob, dat de onderzoeken uitvoert in opdracht van het bestuursorgaan, heeft toegang tot vrijwel alle registers bij politie, OM, belastingdienst en andere overheidsinstanties.

Vaak heeft het onderzoek betrekking op financiële relaties tussen de vergunninghouder en derden. Wanneer het Bureau ontdekt dat het vermogen van een vergunninghouder (deels) voortkomt uit criminele activiteiten van derden, kan de vergunning worden geweigerd.

Ook kan een negatief advies gebaseerd zijn op het strafblad van de ondernemer, bijvoorbeeld als hij faillissementsfraude heeft gepleegd of te maken heeft gehad met witwassen.

Beslissing op basis van vermoeden

Het is opvallend is dat het advies van het Bureau Bibob geen hard bewijs hoeft te bevatten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het strafrecht waar hard bewijs een noodzakelijke vereiste is om tot veroordeling te komen. Het is dus mogelijk om slechts op basis van een vermoeden een vergunningsaanvraag af te wijzen.

Zienswijze over advies Bibob

Ondanks dat het advies van het Bureau Bibob niet bindend is, leert de ervaring ons dat het bestuursorgaan het advies opvolgt.

Maar alvorens een vergunningsaanvraag wordt afgewezen, moet het bestuursorgaan verplicht inzicht geven in het advies. Als ondernemer mag u het advies dus inzien en vervolgens een zienswijze indienen.

Een belangrijk moment, omdat de vergunning op dit moment nog niet definitief geweigerd is. In deze fase van de vergunningsaanvraag is advies van een ervaren advocaat zeer belangrijk.

Schakel altijd een specialist in

Omdat het advies van het Bureau Bibob niet bindend is, is het zeer nuttig om bij een zienswijze advies in te winnen bij een advocaat. Een advocaat kent de standaardredeneringen in de adviezen en kan bijdragen aan een grotere kans op toewijzing van de vergunning.

En is uw vergunningsaanvraag afgewezen? Dan kan een advocaat ervoor zorgen dat uw onderneming onder zo gunstig mogelijke voorwaarden beëindigd wordt.

Wilt u een vergunningsaanvraag of zienswijze indienen? Of is uw aanvraag afgewezen? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Lees ook: