24 okt 2016

Procederen tegen de Belastingdienst: wie mag dat doen?

In sommige gevallen is het onvermijdelijk om te procederen tegen de Belastingdienst. Zo’n procedure bestaat uit een bezwaar en eventueel een beroep tegen een belastingaanslag. Een procedure kan ook in veel andere zaken opgestart worden, zoals in het geval van een informatiebeschikking, inkeerprocedure of fiscale strafzaak.

Maar wie mag dat doen, en belangrijker: wanneer heb je de meeste kans op succes?

Wie mag procederen?

Over de vraag wie mag procederen tegen de Belastingdienst kunnen we in beginsel heel kort zijn: iedereen mag procederen.

Maar om het wat minder eenvoudig te maken, heeft de overheid een aantal richtlijnen opgesteld waarin uitzonderingen voorkomen. Deze regels worden beschreven in de VIO: de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten.

Mag een belastingadviseur procederen?

Een van de belangrijkste speerpunten van de VIO is de verplichting voor accountants en belastingadviseurs om adviesdiensten en controlediensten te splitsen. Op zich vormt dit geen probleem, omdat belastingadviseurs voornamelijk advies geven (waaronder ook het procederen tegen de Belastingdienst valt) en accountants vooral controlediensten uitvoeren, zoals het opstellen van een jaarrekening.

In veel gevallen zijn accountants en belastingadviseurs echter binnen hetzelfde bedrijf werkzaam. Soms zijn deze posities zelfs samengevoegd tot één functie.

De vraag is nu: als de belastingadviseur een procedure is gestart tegen de Belastingdienst, kan de accountant van hetzelfde bedrijf zich dan onpartijdig uitlaten over deze procedure in de op te stellen jaarrekening?

Met andere woorden: mag een belastingkundige procederen tegen de Belastingdienst als hij op direct niveau samenwerkt met accountants?

Procederen en adviseren

Als we de VIO letterlijk interpreteren, moeten we die vraag negatief beantwoorden. Het is dan verboden voor belastingadvieskantoren om zowel te procederen als te adviseren voor een cliënt. Dit kan tot gevolg hebben dat er minder wordt geprocedeerd, een gevolg dat wij liever niet zien.

Bovendien ontbreekt het bij belastingadvieskantoren vaak aan gedegen kennis van het fiscaal recht. Want hoewel een belastingadviseur specialist is op het gebied van belastingaangifte, belastingcontrole en belastingadvies, is het fiscaal recht het terrein van de fiscaal advocaat en advocaat-belastingkundige.

Fiscaal advocaat

Het loont daarom om bij het procederen tegen de Belastingdienst vooraf een fiscaal advocaat in te schakelen. Een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur heeft jarenlange ervaring met procederen tegen de belastingdienst en staat altijd aan de zijde van de cliënt en diens belastingadviseur. Samen zorgen we ervoor dat we het beste resultaat voor de cliënt bereiken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op

Lees ook: