03 okt 2016

Wet Economische Delicten: opsporing, berechting en straffen

De Wet Economische Delicten (WED) is een kaderwet die in 1950 in Nederland is ingevoerd. De wet biedt regelgeving voor het opsporen, vervolgen en berechten van economische delicten. Het kan bijvoorbeeld gaan om witwassen, ongebruikelijke transacties of faillissementsfraude. Ook milieudelicten vallen onder deze wet. Deze worden namelijk doorgaans vanuit economisch oogpunt gepleegd.

Opsporingsbevoegdheid

Bij het opsporen van economische delicten heeft de overheid veel vrijheid. De Wet Economische Delicten biedt namelijk meer opsporingsbevoegdheden dan de bevoegdheden die in het reguliere strafrecht zijn vastgelegd.

  • In principe heeft de opsporingsambtenaar toegang tot elke plaats, behalve tot woningen. Daarvoor heeft de ambtenaar ofwel toestemming van de bewoner nodig ofwel een machtiging van de Officier van Justitie.
  • De opsporingsambtenaar mag voertuigen stilzetten en doorzoeken.
  • De opsporingsambtenaar heeft de bevoegdheid om alle zakelijke gegevens in te zien en mag zelfs kopieën maken, verpakkingen openen of monsters nemen.

Een voorbeeld: men heeft het vermoeden dat een bestelauto afval vervoert met als doel dit afval illegaal te dumpen. De opsporingsambtenaar mag dan de bestuurder staande houden, de bestelauto controleren en de verpakkingen openmaken. Dit geldt ook als de auto op eigen terrein geparkeerd is.

Medewerkingsplicht

Een ander verschil met het reguliere strafrecht is de medewerkingsplicht: bij onderzoek in het kader van de WED bent u verplicht om alle medewerking te verlenen die nodig is voor het uitvoeren van het opsporingsonderzoek.

Verdacht van een overtreding?

Het kan gebeuren dat u wordt verdacht van een overtreding van de Wet Economische Delicten. In dat geval kunt u een dagvaarding, een verhoor en/of een aanhouding verwachten. In dat geval moet u verschijnen bij de economische politierechter of economische kamer van de rechtbank.

Straffen bij overtredingen Wet Economische Delicten

Straffen die in het kader van de WED worden opgelegd, kunnen worden verdeeld in drie categorieën:

  • Hoofdstraffen zoals een boete of gevangenisstraf;
  • Bijkomende straffen zoals een verbeurdverklaring;
  • Maatregelen zoals een ontneming van verkregen voordeel.

De straffen die in het kader van de Wet Economische Delicten worden opgelegd zijn in de regel hoger dan straffen bij het reguliere strafrecht. Het is daarom verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met een ervaren jurist. Een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur heeft jarenlange ervaring en staat aan uw kant in een eventuele gerechtelijke procedure. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

Neem contact op

Lees ook: