23 aug 2016

Fiscale strafbeschikking ontvangen? Stel verzet in!

Een fiscale strafbeschikking is een straf die zonder tussenkomst van een rechter kan worden opgelegd. Het gaat hierbij meestal om een geldboete. Een strafbeschikking is medio 2011 in de plaats gekomen van een transactievoorstel. Het verschil met een transactievoorstel is dat de bestrafte verplicht is om de geldboete te betalen.

Fiscale strafbeschikking

Een strafbeschikking wordt meestal uitgevaardigd door het Openbaar Ministerie (OM). Naast het OM heeft een aantal andere instanties ook de mogelijkheid om een strafbeschikking op te leggen, zoals het bestuur van de Belastingdienst, de inspecteur van de Belastingdienst of de Douane. Dit heet een fiscale strafbeschikking.

Is de boete hoger dan € 2000, dan moet de Belastingdienst eerst de bestrafte horen voordat de strafbeschikking definitief wordt. Het is verstandig om al in dit stadium een fiscaal advocaat in te schakelen.

Verzet instellen tegen strafbeschikking

Een strafbeschikking is een daad van vervolging. Wanneer u een strafbeschikking ontvangt en u gaat hier niet tegen in verzet, dan betekent dit dat u uw schuld erkent. Als er sprake is van opzet of grove schuld, dan levert een strafbeschikking zelfs een strafblad op.

Het is daarom verstandig om altijd verzet in te stellen als de strafbeschikking mogelijk niet terecht is opgelegd. U heeft hiervoor twee weken de tijd. Na deze termijn is de strafbeschikking definitief heeft u geen mogelijkheid meer om bezwaar, beroep of verzet aan te tekenen.

Ook na betaling van de beschikking is het niet meer mogelijk om verzet in te stellen. U hebt immers door middel van de betaling uw schuld erkend.

Wanneer u in verzet gaat tegen een fiscale strafbeschikking, wordt de zaak door de Officier van Justitie (OvJ) bekeken. De OvJ kan naar aanleiding hiervan besluiten om de strafbeschikking te wijzigen of in te trekken. Als de OvJ de strafbeschikking handhaaft, dan zal deze worden voorgelegd aan de rechter.

Overigens wordt de procedure rondom de strafbeschikking opgeschort als er verzet wordt ingesteld. Dit heet de schorsende werking van verzet.

Wat gebeurt er als u een strafbeschikking niet betaalt?

Als de strafbeschikking niet wordt betaald, dan kan de Belastingdienst gebruikmaken van middelen uit de Invorderingswet zoals aanmaningen, een dwangbevel of beslaglegging. Ook kan de Belastingdienst ervoor kiezen om de zaak alsnog aan de rechter voor te leggen.

Fiscaal advocaat

Hebt u een fiscale strafbeschikking ontvangen van de Belastingdienst of de Douane? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk de kennis en ervaring van een professional in te schakelen.

Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur voor meer informatie.

Neem contact op

Lees ook: